MÈTODE ESSOP

ANGLÈS A INFANTILimage002r

Amb AmArt estem desenvolupant una proposta d’intervenció pedagògica destinada a infants de segon cicle d’Infantil. Estem creant un mètode d’aprenentatge de l’idioma estranger com a tercera llengua vehicular amb infants de 3 a 6 anys.

Tenim com a objectiu principal el desenvolupament de les capacitats comunicatives, expressives, cognitives, creatives i socials dels infants. Volem que el desenvolupament de totes aquestes competències s’esdevinguin  de forma significativa i ho fem a través de la sensibilització artística, el joc dramàtic, el teatre gestual, la música i els contes com a fil conductor. Creiem que la millor manera d’aprendre un idioma és a través de l’acció, el joc i de la interacció amb els altres. Gràcies a la nostra experiència i vocació docent li hem donat forma al Mètode d’Essop.

LA CONSTRUCCIÓ DE LA LA PERSONALITAT TRAVÈS DE LA CREATIVITAT

Howard Gardner va definir la intel.ligència com “la capacitat de resoldre problemes o de crear productes que siguin valuosos en una o més cultures” . Va ser una idea novedosa perque canviava radicalment la idea que es tenia de la Intel.ligència com una cosa inamovible que es tenia o no es tenia. Al definir-la com a capacitat, obre la porta als educadors ja que es pot desenvolupar mitjançant experiències viscudes, l’entorn i l’educació rebuda.  Les seves investigacions van portar a Gardner a concloure que tots els éssers humans tenen vuit intel.ligències en més o menys grau: Intel.ligència musical, corporal-kinésica, lingüística, matemàtica, espacialinterpersonal, intrapersonal, naturalista. Recentment ha afegit la intel.legència espiritual.

FullSizeRenderEntenem la creativitat com un procés bàsic i necessari per a la construcció de la PERSONALITAT  i el desenvolupament neuronal del nen. És necessari que el nen visqui procesos sensorials i creatius des de la primera infància a que seran  les bases cognitives sòlides per el seu aprenentatge present i futur. Amb el Mètode d’Essop, a més d’aprendre un idioma, tindrà l’oportunitat de desenvolupar de manera autònoma el creixement de la personalitat, el reconeixement del propi jo, l’autoestima i la canalització de les emocions així com la identificació de les emocions dels altres.

Hem de donar l‘oportunitat al nen a explorar la seva habilitat creativa amb fluïdesa, donant-li un espai on s’esdevinguin procesos d’aprenentatge, exploració i expressió sense prejudicis ni objectius establerts que limitin les seves capacitats i aptitud.

PROGRAMA PROJECTE DE FAULES

A través del projecte de faules fem una adaptació a les dinàmiques teatrals i al llenguatge escènic del pedagog Jaques Lecoq I inspirat en la pegagogia Waldorf. El mestre Lecoq parlava d’un fons poètic comú. Aquest es tracta d’una dimensió abstracta feta d’espais, llums, colors, matèries i sons que es troben en cada un de nosaltres (Lecoq, 2008). Els nens tenen la seva propia dimensió artística, la seva particular relació amb l’emoció i una concepció singular sobre el món animal, l’animisme, els elements  naturals i els colors. El joc simbòlic és un estat present i constant en el segon cicle d’educació infantil i primer cicle de primària. Treballar contes i faules és la manera més directa i propera d’aplicar el joc dramàtic i l’expressivitat en l’aprenentatge del nen així com també entendre treballar el respecte per la vida  i les relacions personals i cap a l’altre.

LA FORMACIÓ DEL MESTRE

Per posar-ho en pràctica recomanem que el mestre/educador tingui una formació de conceptes bàsics teatrals i pedagògics per tal de donar més qualitat a aquest procés d’ensenyament-aprenentatge.  Una base tècnica  teatral ajudarà al mestre a donar un salt qualitatiu en les seves propostes professionals. Si ho sol.liciteu i és del vostre interés, podem fer una proposta per un curs de formació adreçat a mestres i educadors que donarà més personalitat a la vostra  proposta metodológica.